Elektritööde dokumenteerimise kord. Praktilised näited.

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded elektritööde dokumenteerimisele

Millistes õigusaktidest tulenevad elektripaigaldise dokumenteerimise nõuded

Millised ehitusdokumendid tuleb koostada elektripaigaldiste ehitamisel

Kes vastutab elektripaigaldise ehituse dokumentide eest

Kes allkirjastab elektripaigaldise ehitusdokumendid

Kust saada vajalikke info dokumentide koostamiseks elektriõhuliinide ehitamisel

Kas on erinevusi maakaablite, tänavavalgustuse ja siseelektripaigaldiste dokumenteerimisel

 

Dokumentide koostamine. Praktilised näited

Teostusjoonise näidis

Ehituspäeviku näidis

Kaetud tööde akt+fotod. Näidis

Elektriehitaja deklaratsiooni näidis

Katse/mõõteprotokollid. Näidised

Auditi  protokolli näidis

Elektrikilpide ja materjalide deklaratsioonid

Käidu- ja hooldusjuhendid. Näidised

Evakuatsiooni valgustuse test. Näidis

Piksekaitsekontrolli akt. Näidis

 

Enimlevinenud vead dokumentide koostmisel

 

NB! Ehitusdokumentatsiooni dokumentatsiooni  üleandmise ja säilitamise kord, töö ehitusregistriga (EHR), digitaalne dokumentide esitamine, dokumentide haldamine

 

Teadmiste kontroll

 

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks