Ehitustoodete standardid ja vastavushindamine. Millistele nõuetele peab vastama ehitustoode.

KOOLITUSE KAVA

 

Standardimine

Standardiorganisatsioonid, standardite koostamise põhimõtted

Standardite liigid

 

Ehitustoodete standardid

Harmoneeritud standardid

Standardimise tehnilised komiteed

 

Ehitustoodete vastavushindamine

Toodete tüübikatsed

Tehase tootmisohje

 

Nõuded ehitustoodetele. Euroopa ja Eesti õigusaktid

Toimivusdeklaratsioon

CE-märgistus

Ehitustoodete tõendamissüsteemid. Sertifikaadid

Vastavushindamisasutused

Näited dokumentidest

 

ETA. Ehitustoote tehniline hinnang. Ehitustoote hindamisdokument

Järelevalve

Turujärelevalve

Ehitusjärelevalve

 

Informatsiooni hankimine veebist

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab ehitustoodete standardimisest, teab ehitustoodete vastavushindamisest ja katsete eesmärkidest, teab ehitustoodete nõuetest, tõendamissüsteemist, CE-märgistusest, oskab täita ja lugeda vastavushindamisega seotuid dokumente, teab ETA-st - ehitustoodete tehnilise hinnangust, sh. järelevalvest, oskab vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks