Ehitustehnilised kohtuekspertiisid.

Lühikirjeldus: 

Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitustehniline ekspertiis või ehitise erandkorraline audit

Kohtuekspertiisi määramine

Kohtuekspertiisi ettevalmistamine

Kohtuekspertiisi teostamine

 

Eksperdi pädevus küsimustele vastamisel

Ekspertarvamuse koosseis

Eksperdi vastutus

 

Asjatundja arvamuse ja kohtuekspertiisi erisused

Puuduste likvideerimise maksumusekspertiis

Ehituslik puudus või ehitusviga

Varjatud puudus

 

Hea ehitustava kohtupraktikas

Ehitustöö keskmine kvaliteet

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, oskab hinnata ehitustehnilist kohtuekspertiisi, oskab ehitise erakorralise auditi erisusi, oskab hinnata ehitise vastavust heale ehitustavale tulenevalt kohtu määratud kohtuekspertiisi küsimustest, oskab hinnata eksperdi pädevust, oskab teha puuduste likvideerimise maksumusekspertiisi, oskab hinnata ehituslikke puudusi või ehitusvigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks