Ehitusload. Reeglid ja vead.

Lühikirjeldus: 

eesmärgiks on anda praktilise suunitlusega ülevaade ehitamisele seatud avalik-õiguslikest tingimustest ja sellega seotud praktikas esile kerkinud probleemidest. Loeng keskendub eelkõige hoonete ehitamisega seotud asjaoludele. Detailsemalt käsitlust ei leia raudteede, teede jms rajatistega seotud eriregulatsioonid

 

KOOLITUSE KAVA

 

Loamenetlus projekteerimisel

 

Haldusaktid:

ehituslikud tingimused

projekteerimistingimused

detailplaneering

eriplaneering

 

Projekteerimistingimused:

millal taotleda

väljastamise eeldused

millises ulatuses saab projekteerimistingimustega muuta kehtivat planeeringut

 

Loamenetlus ehitamisel

 

Loamenetluse liigid:

ehitusteatis

ehitusluba

 

Ehitusloa menetlus:

eesmärk

nõuded taotlusele

taotluse aluseks olev ehitusprojekt

kooskõlastused

väljastamisest keeldumise alused, ehitusloa vaidlustamine

 

Ehitise kaitsevöönd, piirangud vööndisse ehitamisel, seos loamenetlustega

 

Ehitusloata püstitatud ehitise seadustamine

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõunat, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks