Ehituskonstruktsioonid. Praktilised soovitused tugevdamisel, arvutamisel, rekonstrueerimisel.

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus 3 lektorit peavad nende loenguid 

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine – Karl Õiger

 

Üldised seisukohad

Millal tugevdamine on vajalik

Tugevdamise põhimõttelised variandid

Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd

 

Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited 

Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Puitkonstruktsioonide (sh liimpuidu praod) mõningad tugevdamise lahendused

Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Kivi- ja tellisseinte tugevdamine

Ava suuruse muutmine ja uute silluste ehitamine

Müüritise tugevdamine

Kivipostide tugevdamise viisid

Seinakonstruktsioonid kandevõime tõstmine juurdeladumisega

Pragunenud või purunemisohtlike seinte tugevdamine

Vundamentide tugevdamise võimalikud lahendused

 

II OSA – Müüritised – juhiseid ja soovitusi – Kristo Paalandi

 

Arengusuunad müürikivide ja plokkide tootmises ning projekteerimisel/ehitamisel

Juhiseid ja soovitusi projekteerijatele ja ehitajatele. Praktilised näited

Armeeritud õõnesplokkidest müüritis

Armeerimata müüritis: arvutamisest ja arvutusskeemi valikust

 

III OSA – Praktilised arvutusnäited – Tõnu Peipman

 

Vanade kortermajade rekonstrueerimine

Katuskorruste ümberehitamine eluruumideks

Nihkelpinged paindele töötava tala horisontaallõikes

Komposiitkonstruktsioonide kasutamine vahelagede rekonstrueerimisel

Puitbetoon-komposiitkonstruktsioon ja terasbetoon-komposiitkonstruktsioon

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab erinevatest ehituskonstruktsioonide tugevdamise põhimõttetest ja vajalikutest uurimistöödest, oskab arvutada kandevõimet, tutvunud erinevate arvutuste näidetega, teab tehnilisi lahendusi hoonete rekonstrueerimisel, oskab kasutada komposiitkonstruktsioone vahelagede rekonstrueerimisel, oskab analüüsida riske ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks