Ehitusjäätmete ja betooni taaskasutus. Tänapäeva ja tuleviku võimalused.

KOOLITUSE KAVA

 

Keskkonnamõju betooni tootmisel

Keskkonnamõju ja betooni tarbimisega seotud tagajärjed maailmas

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed. Olukord Eestis ja maailmas

Ehitusmaavarade olukord maailmas ja Eestis (varud vs. Kaevandamine)

Ehitus- ja lammutusjäätmete olukord Eestis

koguteke

taaskasutus

ringlussevõtt

Jäätmete sorimine ehitussektoris

 

Ehitus- ja lammutusjääkide väärindav taaskasutus. Tuleviku võimalused

Hoone tavapärane versus selektiivne lammutamine

Vanade ehitusmaterjalide/ehituskonstruktsioonide taaskasutuse võimalus

 

Uuringud maailmast ja Eestist. Betooni ja muude ehitusmaterjalide väärindav taaskasutus

Nõuded taaskasutatud täitematerjalile betooni valmistamisel. Tänapäeva võimalused

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

4,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks