Arhiivitud: Ehitusjäätmete ja betooni taaskasutus. Tänapäeva ja tuleviku võimalused

KOOLITUSE KAVA

 

Keskkonnamõju betooni tootmisel

Keskkonnamõju ja betooni tarbimisega seotud tagajärjed maailmas

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed. Olukord Eestis ja maailmas

Ehitusmaavarade olukord maailmas ja Eestis (varud vs. Kaevandamine)

Ehitus- ja lammutusjäätmete olukord Eestis

koguteke

taaskasutus

ringlussevõtt

Jäätmete sorimine ehitussektoris

 

Ehitus- ja lammutusjääkide väärindav taaskasutus. Tuleviku võimalused

Hoone tavapärane versus selektiivne lammutamine

Vanade ehitusmaterjalide/ehituskonstruktsioonide taaskasutuse võimalus

 

Uuringud maailmast ja Eestist. Betooni ja muude ehitusmaterjalide väärindav taaskasutus

Nõuded taaskasutatud täitematerjalile betooni valmistamisel. Tänapäeva võimalused

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

4,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
Error: INSERT INTO ariinfo VALUES (NULL, '2022-08-19', '16:49:59', '2022-08-19 16:49:59', 'ariinfo', 'ariinfo.ee', '/course/ehitusjaatmete-ja-betooni-taaskasutus-tanapaeva-ja-tuleviku-voimalused/', 'ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com', 'United States', 'US', 'Ashburn', 'Virginia', '39.0481', '-77.4728', 'America/New_York', '', '', '', '', '')
Column count doesn't match value count at row 1