Ehitise erakorraline audit ja projekteerimise vead.

Lühikirjeldus: 

Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme

 

KOOLITUSE KAVA

 

Poolelioleva ehitise audit. Ehitise valmiduse hindamine

Ehitusprojekti ekspertiisi vajalikkus

Kuidas tuvastada, kas on ehitusviga, projekteerimisviga või mõlemad

Ehitusvea kriteeriumid – tuvastada, mida ehitusviga põhjustab (tagajärjed)

Projekteerimisest tingitud ehitusvigade põhjused

 

Ehitise osade probleemid ja ehitusvead:

alused ja vundamendid

sokli soojustamine

välispiirde soojustamine

välispiirde tuuletõke

SILS teostus

parapeti teostus

avatäidete paigaldus

katusetarindi teostus

katusekatte paigaldus

katuse läbiviigud

tehnosüsteemide paigaldus

muud ehitiseosad

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab valida ehituslike puuduste ja ehitusvigade tuvastamise kriteeriume, skab eristada projekteerimis- ja ehitusvigade põhjuseid ja tagajärgi, oskab hinnata ehitise valmidust, oskab teha poolelioleva ehitise audit, oskab lahendada ehitise osade probleemid

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks