BÜ7 Betoonpõrandad 2023. UUS juhend – uued reeglid.

Lühikirjeldus: 

Käime põhjalikult läbi betoonpõrandate ehitusprotsessi kavandamisest kuni valmimiseni, võttes aluseks Eesti betooniühingu värskelt ilmunud juhendi BÜ7 „Betoonpõrandad 2023“ (2.,  täiendatud väljaanne)

Käsitleme:

Kuidas valida sobivad kvaliteedikriteeriumid lähteülesandes?
Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik, kvaliteedinõuete täitmise tõendamine

 

KOOLITUSE KAVA

 

Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik

Betoonpõrandate alustarindid

Sarrustusviisid

Betoonpõrandate vuugid

Betooni valik

Kattematerjalidest tulenevad nõuded

 

Betoon – kas teooria ja tänapäeva praktika on kooskõlas?

Betooni olulised omadused ning materjali käitumine betoonpõrandate ehitamisel

Betooni mahukahanemine

Betoonpõrandate pragunemine ja pragunemise kontroll

Betoonisegude muutumine ajas. Kuhu edasi?

Põrandabetooni niiskus ja betoonpõrandate kuivamine

  

Betoonpõrandate ehitamisjuhised

Tööde juhtimine ehitusplatsil, töövõtu alustav koosolek.

Töömeetodid

Pinnasele toetuvad betoonpõrandad

Betoonpealevalud

Püstitatud kvaliteedinõuete tagamine

 

Betoonpõranda pindamisained

 

Betoonpõrandate hooldustööd kasutusperioodil

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks