Betoonpõrandate ehitamisjuhised. Materjalid. Tehnoloogiad. Kvaliteet.

Lühikirjeldus:

Käime koolituspäeva jooksul läbi betoonpõrandate ehitamise protsessi planeerimisest teostuseni. Selgitame, kuidas luua üheselt arusaadav lähteülesanne, valida materjalid ning tehnoloogia. Keskendume põrandakonstruksiooni detailidele (alused, vuugid jne.). Uurime, mis võib minna valesti ning kuidas vigu vältida. Loeng baseerub Eesti Betooniühingu juhendile BÜ7 „Betoonpõrandad“ 2018, mida on täiendatud uute teadmistega lähiaastatel ilmunud juhendmaterjalidest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Betoonpõrandate põhitüübid

Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel

Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik

Kvaliteedinõuete täitmise tõendamine

 

Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik

Betoonpõrandate alustarindid

Sarrustusviisid

Betoonpõrandate vuugid

Betooni valik

 

Betooni olulised omadused ning materjali käitumine betoonpõrandate ehitamisel

Betooni mahukahanemine

Betoonpõrandate pragunemine ja pragunemise kontroll

 

Betoonpõrandate ehitamisjuhised

Töömeetodid

Pinnasele toetuvad betoonpõrandad

Betoontasanduskihid

Püstitatud kvaliteedinõuete tagamine

 

Betoonpõranda pindamisained

Põrandabetooni niiskus ja betoonpõrandate kuivamine

Peamised probleemid betoonpõrandate ehitamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab betoonpõrandate põhitüüpe, betooni omadusi ja kvaliteedinõudeid, oskab valida õigeid materjale ja kavandada betoonpõranda, saab lahendada peamisi probleeme betoonpõrandate ehitamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks