Arhitektuurne valgustusprojekt. Nõuded energiatõhusa hoone valgustuspaigaldisele.

Lühikirjeldus: 

Koolituse käigus saavad osalejad teada, kuidas valida õige valgustust.
Tehakse ülevaade muudatustest uues, äsja ilmunud standardis EVS-EN 12464-1:2021 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1. Sisetöökohad” ja selgitatakse, kuidas tagada töökohale nõuetekohane valgustus. Valgustuspaigaldis kui produktiivsuse ja tervise tagatis on tähtis tänapäevase elu osa. Koolitusel osalejad saavad erinevaid võtteid nende tagamiseks. Räägime tüüpilistest vigadest valgustusprojektides (valguskarniisid, valgusvoo kiire langus, värvsuskarakteristika kiire muutus, terviseprobleemid nagu silmade ja peavalu jms)

 

KOOLITUSE KAVA

 

Valgustuse valiku põhimõtted

Miks üks valgus lööb värvid särama, teine teeb tuhmiks

Milliseid andmeid vaadata valgustite tootelehel;

 

Uus standarв EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1. Sisetöökohad

Tutvustus ja selgitus

 

Valgustuspaigaldis

Valgustuspaigaldisega töö produktiivsuse ja tervise tagamine

 

Tüüpilised vead valgustusprojektides, mis vähendavad produktiivsust ja rikuvad tervist

Valgustuse juhtimise vajadus leedvalgustuses

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks