Arhitektuurne valgustusprojekt. Nõuded energiatõhusa hoone valgustuspaigaldisele

Lühikirjeldus: 

Koolituse käigus saavad osalejad teada, kuidas valida õige valgustuse.
Tehakse ülevaade uue, äsja ilmunud standardi EVS-EN 12464-1:2021 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1. Sisetöökohad” ja tehakse selgitus tagamaks töökohale nõuetekohane valgustus. Valgustuspaigaldis kui produktiivsuse ja tervise tagatis on tähtis tänapäevase elu osa. Koolitusel saavad osalejad erinevaid võtmeid nende tagamiseks. Räägime tüüpilistest vigadest valgustusprojektides (valguskarniisid, valgusvoo kiire langus, värvsuskarakteristika kiire muutus, silmade ja peavalu jms)

 

KOOLITUSE KAVA

 

Valgustuse valiku põhimõtted

Miks üks valgus lööb värvid särama, teine teeb tuhmiks

Milliseid andmeid vaadata valgustite tootelehel;

 

Uus standart EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1. Sisetöökohad

Tutvustus ja selgitus

 

Valgustuspaigaldis

Valgustuspaigaldise produktiivsuse ja tervise tagamine

Erinevad võtted produktiivsuse tagamiseks

 

Tüüpilised vead valgustusprojektides

Lühidalt värelusest ja selle mõjust inimese tervisele

 

Valgustuse juhtimise vajalikkus leedvalgustuses

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

15.10.2021
210.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks