Vesi pinnases. Geotehnilised probleemid

KOOLITUSE KAVA

 

Vete klassifikatsioon

Gradient. Veejuhtivus

Veejuhtivuse hinnang

 

Veesisaldus ja selle mõju pinnastele (kivimitele)

Vesi ja geotehnilised protsessid ning nähtused

Vesiliiv

Äkkvajumine

Pundumine, loendumine

Nõlvade püsivus

Karst

Kallaste errosioon

 

Survelised veed

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab vete klassifikatsiooni, gradienti ja veejuhtivust, veejuhtivuse hinnangut, veesisaldust ja selle mõju pinnastele (kivimitele), vett ja geotehnilist protsesse ning nähtuseid, survelisi vesi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks