Vesi pinnases. Drenaažisüsteemid. Projekteerimine. Arvutamine. Vead

Lühikirjeldus:

Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil

 

KOOLITUSE KAVA

 

Vesi pinnases. Kuidas ja miks vesi voolab

Pinnavesi ja põhjavesi

Pinnased ja nende veeläbilaskevõime

 

Veeäravool. Põhimõtted

Kuivendamise eesmärk

 

Ehituse projekteerimine

Lähteandmed ja uurimistööd

 

Gravitatsioon ja drenaažisüsteemi projekteerimine

Millal ehitada drenaaž. Kuhu ja kuidas vesi eemale suunatakse

Drenaaži süsteemi liigid

Sademevee käitlemine. Salakraavid ehk drenaaž

Drenaaži süsteemi projekteerimise reeglid

Arvutused

Levinumad vead

 

Materjali valiku kriteeriumid (torud, liitmikud, kaevud)

Pöördfilter

Geotekstiilid

 

Golfiväljakute, staadionite, tenniseväljakute jne kuivendamine

Kalmistute kuivendamine

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks