Tööstus- ja ärihoonete sisevalgustuse projekteerimine. Probleemid ja vead

Lühikirjeldus:

Räägime põhilistest nõuetest, tehnilistest lahendustest ja vigadest, mida projektides tehakse. Vastavalt soovile vaatleme lühidalt valgusarvutuste teostust DialuxEvo baasil ja kust leida abi küsimuste tekkimisel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sisevalgustuse standard. Nõuded tööstusobjektidel

Projekti lähteülesande olulisus

Valgustite valiku põhimõtted,  nende toimivusnäitajad

Sisevalgustuse standardi 2022.a. nõuded

 

Valgustuse projekteerimine

Millele pöörata tähelepanu hankes asenduste lubamisel

Energiasäästvad lahendused tööstus- ja ärihoonete valgustuse rekonstrueerimisel ja ehitamisel

Põhilised vead, mida projektides tehakse

 

Lühidalt valgusarvutuste teostusest DialuxEvo baasil

 

Teadmiste testimine

teab sisevalgustuse 2022.a standardi nõuetest
oskab projekteerida sisevalgustust, sh. tööstus- ja ärirhoonetes
oskab valida õiget valgustit vastavalt selle toimivusnäitajatele
oskab valida parimat energiasäästvat lahendust valgustuse rekonstrueerimisel ja ehitamisel
oskab teha valgusarvutusi DiaLuxEvo programmi abil
oskab vältida teatavaid vigu sisevalgustuse projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks