Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud. Remondimetoodikad. Tolmuvaba kated

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Koolitusel käsitletakse seda, mis seisukorrauuringuid teedele teha ning kuidas tulemusi analüüsida, et leida optimaalseimat remondimetoodikat. Teema on eriti aktuaalne seoses kruusateede tolmuvaba katte alla viimise programmiga, kuid vaatluse all on ka (amortiseerunud) kattega teed. Lisaks käsitletakse erinevaid tolmuvaba katte viise ja nende kasutuvsõimalusi ning kohalike materjalide kasutusvõimalusi

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tee remondilahenduse koostamine lähtudes tee tegelikust seisukorrast

Olemasoleva tee seisukorrauuringud võimaldamaks optimaalseid remondilahendusi ja
olemasolevate materjalide maksimaalset taaskasutust

Amortiseerunud kattega tee seisukorra parandamine

Kruusateede remont ja tolmuvabade katete projekteerimine

Erinevate kergkatete kasutusvõimalused

 

Teadmiste testimine

teab erinevate kergkatete kasutusvõimalustest
oskab leida optimaalseimat remondimetoodikat
oskab koostada tee remondilahendust
oskab leida õiget lahendust amortiseerinud kattega tee seisukorra parandamiseks
oskab projekteerida kruusatee remonti ja tolmuvaba katet
oskab vältida oma töös teatavaid vigu 

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks