Sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021. Valgustusprojekt ja projekti vead

Lühikirjeldus: 

EVS-EN 12464-1:2021 standardi oluliste nõuete selgitus. Suurima muudatusena on standardis tähelepanu keskmes inimeste visuaalsed vajadused ja nende rahuldamine läbi visuaalsete ja mittevisuaalsete valgusnähtuste tagamaks paremat sooritusvõimet ja heaolu. Loengu käigus kasutame erinevaid mõõteriistu (luksmeetrit, spektromeetrit, värelusmõõtjat jne), mis aitavad lahti mõtestada valguse ja valgustuse mõju meie heaolule. Vaatame ka selliseid lahendusi, millega saab nn universaalseid kontoriruume parendada, räägime energiasäästust jne. Loengu käigus vaatame erinevaid probleeme tekitavaid lahendusi ning otsime vastuseid sellele, mis seda põhjustab ning kuidas neid vältida

 

KOOLITUSE KAVA

 

 

Sisetöökohtade valgustus. Olulised muudatused standardis EVS-EN 12464-1:2021

Uute nõuetega tutvustus ja nende selgitus

Rakendamise praktika

 

Sisevalgustus. Tehnilised lahendused

Inimeste visuaalsete vajaduste analüüs

Valguse ja valgustuse mõõtmised ja valiku kriteeriumid

Keskkonnasõbralikud lahendused

Energiasäästlikud tehnoloogiad

 

Sisevalgustuse kvaliteet. Värelus

Väreluse tekkimise põhjused ja selle vältimise viisid

Väreluse mõõtmine (praktiline töö) ja hinnang tulemusele

Valguse spekter ja valgusjaotus. Nende mõju ruumi keskkonnale

 

Valgustusprojekt. Probleemid ja vead

Mida kirjutada lähteülesandesse ja mida nõuda valgustusprojektis

Tüüpilised vead valgustusprojektis

 

Teadmiste testimine

teab ja oskab rakendada sisevalgustuse nõudeid
teab standardi EVS-EN 12464-1:2021 olulisi muudatusi
oskab teha valguse ja valgustuse vajalikke mõõtmiseid
oskab valida keskkonnasõbralikku ja energiasäästlikku lahendust siseruumide valgustuseks
oskab teha väreluse mõõtmist ja hinnata tulemust
oskab koostada valgustusprojekte ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

260.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks