Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

KOOLITUSE KAVA

 

Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid

Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid

Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga

 

Sarrustamistööde etapilisus

Valmistamine

Lõikamine

Painutamine

Komplekteerimine

 

Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid

Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine

Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine

Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded

Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid

 

Teadmiste testimine

teab ehituskonstruktsioonide tüüpe, nende omadusi ja sarrustamise eesmärke
teab ja tunneb sarruste ja sarrustamise nõudeid ja standardeid
oskab kasutada sarrustamise tehnoloogiaid
oskab teha sarrustamistöid etapiliselt, sh. valmistada, lõigata, kinnitada jne
oskab järgida sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõudeid
teab töö tegemisel enam levinuid vigu ja oskab neid parandada

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

240.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks