Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused

Lühikirjeldus:

Viimasel ajal pööratakse järjest rohkem tähelepanu kliimamuutustele. Sellega seoses on vaja üle vaadata ja korrigeerida sademete jaotust ja hulkasid erinevates piirkondades. Tiheasustusaladel on suurenevaks probleemiks sademevee ärajuhtimine.

Koolituse käigus tuletame meelde vee liikumise põhitõdesid, liigvee reguleerimise traditsioonilisi võtted ja ajalugu. Vaatame läbi tänapäeval kasutatavaid sademeveesüsteemide tehnoloogiaid ja materjale ning uuemaid lahendusi ja võtteid pinnavee käitlemisel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sademeveesüsteemid

Pinnavee käitlemine. Tehnilised lahendused

Vihmavee süsteemi kontseptsioon ja peamised elemendid

Standardid ja nõuded

 

Sademeveekanalisatsioon. Tööpõhimõte

Sademeveesüsteemi konstruktsioon

Vihmavee kogumise süsteemid

Suublad

Puhastussüsteemid ja -meetodid

Heitvee käitlemise üldpõhimõtted. Probleemid ja lahendused

 

Projekteerimine

Liigvee ärajuhtimise kava

Materjali valik

 

Arvutused

Algandmete kogumine arvutusteks

Vooluhulkade ja toru läbimõõdu arvutamine

Maksimaalsete vooluhulkade arvutamine ja prognoosimine

Lisamahutite arvutus

Kalded ja muud projekteerimisnõuded

Ehituslike lahendite valik

 

Soovituslikud tehnilised lahendused

Uute süsteemide ehitusel

Renoveerimisel

Projekteerimis- ja ehitusvead, hooldus

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks