Raudbetoonkonstruktsioonid. Praod ja pragude tekkepõhjused

Lektor: Mihkel Kiviste

PhD, TalTech´i vanemteadur, Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise Tartu õppeprogrammi juht

KOOLITUSE KAVA

 

Raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedinõuded

Raudbetooni omadused ja keskkonna mõju konstruktsioonile

 

Miks praod tekivad?

Prao tüübid ja nende tekkepõhjused

 

Pragude tekkimine enne betooni kivinemist

Varajane koormamine

Plastsed: plastne vajumine ja plastne mahukahanemine

Liikumised/nihkumised: raketis ja aluspinnas

 

Pragude tekkimine peale betooni kivinemist

Füüsikalised: täiteaine kahanemine, kuivamiskahanemine, võrkjas juuspragunemine

Keemilised:  armatuurterase korrosioon, betooni reageerimine

täiteainega (leeliskorrosioon), karboniseerumine

Termilised: külmatsüklid, varajane kahanemine, väliskeskkonna temperatuurimuutused

Konstruktiivsed: koormuste poolt põhjustatud painde-tõmbepragu, põikjõupragu,

juhuslik ülekoormus, roome

 

Nõuded raudbetoonkonstruktsioonidele pragude seisukohalt-

kasutuspiirseisundid (Euronormide ülevaade)

Pragudekindluse piirseisund

Pingepiirangute piirseisund

 

Pragude tüüpnäited ja likvideerimise võimalused

 

Teadmiste kontroll

teab raudbetoonkonstruktsioonide kestvusest
teab betooni tüüpdefektidest ja kahjustustest ning nende tekkepõhjustest
oskab projekteerida betooni kaitsekihti
oskab kontrollida konstruktsiooni tehnilist seisundit ja tuvastada hävimise põhjuseid
oskab vältida projekteerimisel enamlevinuid pragude tekkepõhjusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

250.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Lektor: Mihkel Kiviste

PhD, TalTech´i vanemteadur, Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise Tartu õppeprogrammi juht

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks