Puitmaterjalid ehituses ja nende püsivus. Puit ja liimpuit

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Lembi-Merike Raado

 

Puude liigid. Puidu koostis ja struktuur

Keemiline koostis

Struktuur

 

Puittoodete mahu-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvus puu liigist ja kasvu-

ning toodete ekspluatatsiooni tingimustest

Veesisaldusest

Temperatuurist

UV- ja soojuskiirgusest

 

Bioloogiline korrosioon

Keemiline püsivus

Ilmastikukindlus

 

Täispuidu kasutus- ja püsivusnäitajad

Terminid

Klassifikatsioonid

Standardid

 

Teiste puidubaasiliste ehitusmaterjalide püsivus:

puitkiud-, -laast-, saepuruplaadid

liimpuit, vineer

termopuit

 

 

II OSA – Tõnu Peipman

 

Liimpuitkonstruktsioonid

Suuresildelised liimpuitkonstruktsioonid:

talad

raamid

paneelid

 

Liimpuitraamide arvutusskeemid

Raami jäiga sõlme konstrueerimine

Näiteid ehitatud liimpuitkonstruktsioonidest

 

Teadmiste testimine

teab puidu koostist, struktuuri, puittoodete mahu-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvust puu liigist
teab puidust toodete ekspluatatsiooni tingimusi ja norme
oskab ette näha puidu bioloogilise ja keemilise korrosiooni projekteerimisetapil
oskab õigesti valida puitmaterjale, arvestades selle kasutus- ja püsivusnäitajaid
oskab arvutada liimpuitraame ja konstrueerida raami jäiga sõlmi
oskab vältida teatavaid vigu projekteerimisel ja ehitamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses