Pinnasetööd ehituses. Pinnase tugevus. Tihendamine. Kaevetööde teostamine

KOOLITUSE KAVA

 

Kaeve- (mulla)tööd

Põhinõuded

Kaevetööde teostamine, näited

 

Geotekstiili kasutamine

 

Pinnase omaduste parandamine

Tihendamine

Joaga tihendamine

Sügav tihendamine

Lõhketööd

Lubi- ja tsementvaiad

Külmutamine

 

Süvendid

Põhinõuded

Pinnaste tugevus

Seinte ja põhja püsivus

Süvendite tugevdamine

Horisontaalsurve

Seinte deformatsioonid

Veealandus

Ankrud

Torustikud, kaevud

 

Näited ja teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab kaeve- (mulla)tööde nõudeid, oskab kasutada geotekstiile, oskab parandada pinnase omadusi (tihendamine, vaijumine, külmutamine), teab süvendite põhinõudeid, oskab tugevdada süvendeid, oskab analüüsida pinnase omadustega ja selle parandamisega seotuid riske, oskab vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks