Pinnased. Insener-tehnilised lahendused

KOOLITUSE KAVA

 

Eesti geoloogia

Pinnased ja kivimid

Liiv

Moreen

Turvas

Savid

Pundunud ja äkkvajuvad pinnased

 

Jäätmed

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab Eesti geoloogia ajaloost ja tulevikust, oskab analüüsida pinnaste omadusi ja lugeda kandevõimet, teab liiva, moreeni, turvase, savide, punndunud ja äkkvajuvate pinnaste protsessidest, oskab teha geotehnilist hinnangut, teab vundamentide tugevuse vähendamise põhjustest, teab kaevude deformatsioonide ja purunemise põhjustest, teab hoonete pinnasest sõltuvatest deformeerumise põhjustest ja oskab seda arvestada projektis, oskab vältida enim levinumaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks