Pingebetoonkonstruktsioonid. Eelpingestamise tehnoloogiad ja arvutused. Praktilised näited

KOOLITUSE KAVA

 

Pingebetooni olemus

Pingebetoonkonstruktsioonide töötamise iseärasused

 

Eelpingestamise põhimõtted ja tehnoloogiad

Näited

 

Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid

Näited

 

Betoon ja armatuurteras (põhikarakteristikud)

Arvutusalused: eelpingestusjõud

 

Eelpingekaod

Eelpingekadude liigitus

Eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekaod

Näited

 

Teadmiste testimine

täienduskoolituse läbinu saab aru ja oskab kirjeldada pingebetoonkonstruktsioonide valmistamise ja töötamise iseärasusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks