Piirdetarindite niiskusreziimi insenerarvutus programmide abil

KOOLITUSE KAVA

 

Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted

Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga

Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus

Niiskusreziimi arvutus programmi abil

Seinakonstruktsiooni „hingamine“

Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus

Lamekatuste niiskustehniline arvutus

Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus

Kaldkatuse niiskustehniline arvutus

Niiskusarvutuse erisused

Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused

 

Teadmiste testimine

saab aru piirdetarindi niiskusreziimi põhimõtetest
saab aru niiskusreziimi arvutuse põhialustest
on tuttav piirdetarindite niiskusreziimi 3 arvutumetoodikaga
oskab Excel tabeliga arvutada piirdetarindi staatilist niiskusreziimi
orienteerub piirdetarindi niiskusreziimi programmides
oskab arvutada piirdetarindi niiskusreziimi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

240.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks