Päikeseelektrijaamad. Kavandamise ja ehitamise A ja O

KOOLITUSE KAVA

 

Päikesepaneelid:

Päikesepaneelide erinevad tüübid

 

Asukoha valik:

Päikeseelektrijaama erinevad võimalikud paigaldussuunad ja kaldenurgad

Elektrienergia toodangu simulatsiooni võrdlused erinevate asukohtade, suundade ja kaldenurkade vahel

Tööd häirivad varjud

Elektrivõrgu liitumispunkti võimalused

Tootja liitumine elektrivõrguga

Päikeseelektrijaama rajamist piiravad tegurid

 

Päikesepaneelide alusraamistikud:

Erinevad alusraamistikud sõltuvalt paigalduskohast

 

Teadmiste testimine

oskab eristada päikesepaneelide tüüpe
oskab valida päikesepaneelide asukohta, paigaldussuunda ja kaldnurka
oskab vältida töid häirivaid varje
oskab liituda elektrivõrguga
teab millised tegurid piiravad päikeseelektrijaama rajamist
oskab valida alusraamistikke sõltuvalt paigalduskohast

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

220.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses