Nõuded suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele

Vassil Hartšuk

Põhja-Päästekeskuse tuleohutusjärelevalve büroo peainspektor, EKA lektor

Koolituse annab tuleohutuse eest vastutavatele spetsialistidele, inseneridele, projekteerijatele, ehitajatele, turvatehnikutele, järelevalve teostajatele ja ekspertidele vajalikud teadmised suitsutõrjesüsteemide nõuetele vastavaks projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks, võttes arvesse EVS 919:2020 normatiivseid viiteid

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kehtivad normiviited       

Suitsueemalduse eesmärk         

Suitsutõrje (suitsueemalduse) lahendusviisid    

Suitsutõrje käivitustasemed

Suitsutõrjesüsteemi mooduse määramine

 

Suitsutõrje projekteerimisele esitatavad nõuded

Suitsueemalduse eelprojekti sisu

Suitsueemalduse põhiprojekti sisu

 

Üldnõuded

Hoone jagamine suitsutsoonideks

Loomuliku suitsueemalduse projekteerimine

Mehaanilise suitsueemalduse projekteerimine

Suitsueemalduse kompensatsiooniõhuavad

Suitsueemaldus trepikodadest ja liftišahtidest

Kohtsuitsueemaldus

Suitsueemaldus liiklustunnelitest

 

Ülerõhku tekitavate süsteemide projekteerimine           

Juhtimiskeskused. toiteallikad

Suitsueemaldusseadmete paigaldamine             

Suitsueemaldussüsteemi kasutuselevõtt

Üleandmisdokumentatsioon     

Suitsueemaldussüsteemi hooldus, korrashoid ja ülevaatus (kontroll)

 

Teadmiste testimine

 

Sama koolitus viiakse läbi ka vene keeles

Koolituse läbinu koolituse sisu raames
teab nõuetest ja oskab nende järgi koostada suitsueemalduse eel-ja põhiprojekti,
teab suitsutõrje (suitsueemalduse) lahendusviisidest ja käivitustasemetest, oskab määrata suitsutõrjesüsteemi moodust,
oskab projekteerida ülerõhku tekitavaid süsteeme,
oskab suitsueemaldusseadmeid paigaldada ja dokumenteerida,
oskab teostada suitsueemaldussüsteemi hooldust, korrashoidu ja ülevaatust (kontrolli)

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolituse korraldaja ja koolitaja teenusi, teste läbi viimist, tunnistust, TP koguse

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Vassil Hartšuk

Põhja-Päästekeskuse tuleohutusjärelevalve büroo peainspektor, EKA lektor

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks