Nõuded energiatõhusa hoone valgustuspaigaldisele. Valgustusprojekt ja projekti vead

Lühikirjeldus: 

Uus, äsja ilmunud standard EVS-EN 12464-1:2021 täpsustab oluliselt ruumide valgustuse nõudeid ning loengul saavad osalejad sellest ülevaate. Käsitleme tüüpilisi vigu valgustusprojektides (vale hooldeteguri valik ja leedvalgustuse eripära, mida ei arvestata jms) ja anname soovitusi, kuidas vältida vigu. Seletatakse, miks tuleb leedvalgustust olulistes ruumides juhtida ning kuidas valida lihtsaimaid erinevate tootjate lahendusi

 

KOOLITUSE KAVA

 

Uus standart EVS-EN 12464-1:2021

Valgustuse valiku põhimõtted

 

Valgustusprojekt ja selle tüüpilised vead

valed hooldetegurid

leedvalgustuse erisused (võrreldes traditsioonilisega valgustusega)

vigade vältimise viisid

 

Valgusarvutused

valgustusnõuetele vastavuse kontroll

trepikoja valgusarvutus (DialuxEvo baasil)

 

Valgustuse juhtimine

lihtsaimaid erinevate tootjate lahendused

 

Teadmiste testimine

oskab rakendada uue standardi EVS-EN 12464-1:2021 nõudeid
oskab valida õiget valgusti
oskab teha vajalikke valgustuse arvutusi
oskab juhtida valgusteid
oskab vältida teatavaid vigu valgustuse projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses