Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid. Konstruktsioonilahenduste valik

KOOLITUSE KAVA

 

Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid versus monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid

Eelised/puudused/võimalused

Näited monteeritavatest raudbetoonehitistest

 

Projekteerimise põhimõtted

Põhikaalutlused konstruktsioonilahenduste valikul:

Moduleerimine

Standardiseerimine

Tolerantsid

 

Konstruktsiivsed põhisüsteemid hoonetel

Konstruktsioonide stabiilsus

Jäigastamata (sidemeteta) ehitussüsteemid

Jäigastatud (sidemetega) ehitussüsteemid

Vahelaediafragmad

Näited

 

Raamid ja karkassisüsteemid

Liigid/tüübid

Elemendid

Nende planeering ja moduleerimine

 

Teadmiste testimine

Täienduskoolituse läbinu saab aru ja oskab kirjeldada monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide olemust ning tunneb põhimõtteid, millistel juhtudel on otstarbekas kasutada monteeritavad raudbetoonkonstruktsioone

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks