Maa-aluste rajatiste püsivus. Ankurdamise kuldsed reeglid

Lühikirjeldus: 

Koolitus katab kõik tegevusalad, mis hõlmavad ankrute projekteerimist, paigaldamist ja järelevalvet.
Selle koolituse juurde soovitatakse läbida ka koolituse “Pinnase mehaanilised omadused”, kus käsitletakse erinevate pinnasetüüpide/nidususe käsitlus ning antakse vastavad arvutusnäited rajatiste ankurdamisel. Koolitus planeeritakse 2021.a. juuli lõpuks. Käesoleva koolituse osaleja saab teisel koolitusel soodustuse

 

KOOLITUSE KAVA

 

Maa-alused rajatised

Keldrid, tunnelid

Mahutid

Kommunikatsioonid

 

Maa-aluste rajatiste käitumist mõjutavad tegurid

Pinnase – ja põhjavesi

Üleslükke jõud

Aktiiv – ja passiivsurve

Vibratsioonid, jne.

Rajatiste võimalikud paigutused ja nende haldamine

 

Rajatiste ankurdamine

Ankrute tüübid ja valmistamise tehnoloogiad

Ankrute kandevõime

Vertikaalsete ja horisontaalsete mahutite ankurdamine

Hinnang ja kontroll

Ankrute korrosioon

 

Teadmiste kontroll

teab maa-aluste rajatiste toimivuse põhimõtetest
teab maa-aluste rajatiste käitumist mõjutavast tegurist
oskab paigutada rajatist ja seda haldada
oskab õigesti valida ankru tüüpi ja seda valmistada
oskab ankurdada vertikaalset ja horisontaalset mahutit
oskab teostada ankrute hinnangut ja kontrolli

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

255.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks