Fassaadisoojustuse liitsüsteemide projekteerimine

Lühikirjeldus: 

Räägime materjali valiku printsiipidest, normidest, tuleohutusnõuetest, soojustussüsteemide sõlmedest, paigaldusest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Fassaadisoojustuse liitsüsteemid

Süsteemi valik

Süsteemi komponendid

 

Süsteemi niiskusreziim

Külmasillad soojustussüsteemides

Liited soojustussüsteemides

 

2017.a. tuleohutuse määruse nr.17 nõueded soojustussüteemide osas

Tuleohutusnõuded

Tuleohutusmeetmed soojustussüsteemides

 

Soojustussüsteemide paigaldus

Paigaldustehnoloogia

Paigalduse kontroll ja akteerimine

 

Teadmiste testimine

oskab valida fassaadisoojustuse liitsüsteemide komponente
oskab tagada süsteemi niiskusreziimi
teab külmasildadest ning liidetest soojustussüsteemides
teab tuleohutusnõuetest soojustussüteemide osas
oskab paigaldada soojustussüsteeme
oskab teostada paigalduse kontrolli ja akteerimist

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses