Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

Lühikirjeldus:

Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul

 

KOOLITUSE KAVA

 

Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine

Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel

Arhitektuurne optimeerimine

 

Praktilised näpunäited

kandvate konstruktsioonide tüübide valikul

piirdetarindite valikul

korterelamu tehnosüsteemide valikul

 

Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab ette valmistada ja läbi viia projekteerimistöid, teab energiatõhususe nõuete mõjust projekteerimisel, oskab optimeerida arhitektuurset lahendust, valida õiget lahendust korterelamu kandekonstruktsiooni, piirdetarindi ja tehnosüsteemi projekteerimisel ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks