Ehituskonstruktsioonid. Praktilised soovitused tugevdamisel, arvutamisel, rekonstrueerimisel

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine

 

Üldised seisukohad

Millal tugevdamine on vajalik

Tugevdamise põhimõttelised variandid

Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd

 

Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited 

Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Puitkonstruktsioonide (sh liimpuidu praod) mõningad tugevdamise lahendused

Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Kivi- ja tellisseinte tugevdamine

Ava suuruse muutmine ja uute silluste ehitamine

Müüritise tugevdamine

Kivipostide tugevdamise viisid

Seinakonstruktsioonid kandevõime tõstmine juurdeladumisega

Pragunenud või purunemisohtlike seinte tugevdamine

Vundamentide tugevdamise võimalikud lahendused

 

II OSA – Müüritised – juhiseid ja soovitusi

 

Arengusuunad müürikivide ja plokkide tootmises ning projekteerimisel/ehitamisel

Juhiseid ja soovitusi projekteerijatele ja ehitajatele. Praktilised näited

Armeeritud õõnesplokkidest müüritis

Armeerimata müüritis: arvutamisest ja arvutusskeemi valikust

 

III OSA – Praktilised arvutusnäited 

 

Vanade kortermajade rekonstrueerimine

Katuskorruste ümberehitamine eluruumideks

Nihkelpinged paindele töötava tala horisontaallõikes

Komposiitkonstruktsioonide kasutamine vahelagede rekonstrueerimisel

Puitbetoon-komposiitkonstruktsioon ja terasbetoon-komposiitkonstruktsioon

 

Teadmiste testimine

teab, millal ehituskonstruktsiooni tugevdamine on vajalik ja oskab valida õiget varianti
oskab teha vajalikke uurimistöid enne tugevdamist
oskab tugevdada: puit-, teras-, raudbetoonkonstruktsioone, müüritist, kiviposte, vundamente
oskab arvutada armeeritud ja armeerimata müüritist
oskab kasutada komposiitkonstruktsioone puitkonstruktsioonide tugevdamiseks
oskab vältida teatavaid vigu ehituskonstruktsiooni tugevdamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

250.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks