Arhitektuurne valgustusprojekt. Nõuded energiatõhusa hoone valgustuspaigaldisele

Lühikirjeldus: 

Koolituse käigus saavad osalejad teada, kuidas valida õige valgustust.
Tehakse ülevaade muudatustest uues, äsja ilmunud standardis EVS-EN 12464-1:2021 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1. Sisetöökohad” ja selgitatakse, kuidas tagada töökohale nõuetekohane valgustus. Valgustuspaigaldis kui produktiivsuse ja tervise tagatis on tähtis tänapäevase elu osa. Koolitusel osalejad saavad erinevaid võtteid nende tagamiseks. Räägime tüüpilistest vigadest valgustusprojektides (valguskarniisid, valgusvoo kiire langus, värvsuskarakteristika kiire muutus, terviseprobleemid nagu silmade ja peavalu jms)

 

KOOLITUSE KAVA

 

Valgustuse valiku põhimõtted

Miks üks valgus lööb värvid särama, teine teeb tuhmiks

Milliseid andmeid vaadata valgustite tootelehel;

 

Uus standarв EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus, Osa 1. Sisetöökohad

Tutvustus ja selgitus

 

Valgustuspaigaldis

Valgustuspaigaldisega töö produktiivsuse ja tervise tagamine

 

Tüüpilised vead valgustusprojektides, mis vähendavad produktiivsust ja rikuvad tervist

Valgustuse juhtimise vajadus leedvalgustuses

 

Teadmiste testimine

oskab rakendada uue standardi EVS-EN 12464-1:2021 nõudeid
oskab valida õiget valgusti
oskab teha vajalikke valgustuse arvutusi
oskab juhtida valgusteid
oskab vältida teatavaid vigu valgustuse projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses