Hoone suitsutõrje. Kaasaegsed rõhuvahetussüsteemid

KOOLITUSE KAVA

 

Üldine 

Koolituse kava, sisukord

Seadused määrused, erialane kirjandus,

Terminoloogia, sõnavara (4..5 põhiterminid definitsioon, selgitus)

Aktuaalsed probleemid

Projekteerija ja ehitaja vastutus suitsutõrje susteemide projekteerimisel ja ehitamisel, vastutavad isikud

Projekteerijate vastutus maatriks suitsutõrjesüsteemide projekteerimisel

 

Sutsutõrje süsteemide sissejuhatus

Suitsutõrje Eesmärgid

Päästemeeskonna kustutustoimingute toetamine

Vara kaitsmine

Ohutu evakuatsiooni tagamine

Tulekahju areng

Tulekahju ohtlikud protsessid

Flashover

Backdraft

 

Suitsu juhtimis meetodid hoones (30 min)

Suitsutsoonid (suitsutsoonide moodustamine)

Suitsu väljatõrjumine

Suitsu lahjendamine

Kihistumine

Rõhuvahesüsteem

 

Suitsueemalduse süsteemide arvutuse (45 min)

Käivitustasemed EVS 919 ja RIL 232:2020 järgi

Suitsueemalduse arvutuse vajalikud lähteandmed

Arvutuse alused EVS 919 järgi

Arvutuse alused RIL 232:2020 järgi

Röhuvahesüsteemide pohinev arvutus

 

Õhuvooluhulgad suitsueemaldus süsteemides (45 min)

Suitsutõrje süsteemide dimensioneerimise meetodid

Dimensioneerimise teoreetilised alused

EVS919 järgi arvutus koos naidisega

RIL232 :2020 järgi arvutus

Protsendi arvutus

Valem

Konstantsel põlemisvõimsusel põhinev arvutus

 

Teadmiste testimine

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.