Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud. Remondimetoodikad. Tolmuvaba kated (s)

Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud. Remondimetoodikad. Tolmuvaba kated (s)

230.00 

 

Koolitus kestab 6,7 akadeemilist tundi ja annab 6,7 TP

 

Lektor:

Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor; GeoTech Consulting OÜ juhatuse liige; Eesti geotehnika ühing MTÜ juhatuse liige

 

Kategooria:

Koolituse kava

Lühikirjeldus: 

Koolitusel käsitletakse seda, mis seisukorrauuringuid teedele teha ning kuidas tulemusi analüüsida, et leida optimaalseimat remondimetoodikat. Teema on eriti aktuaalne seoses kruusateede tolmuvaba katte alla viimise programmiga, kuid vaatluse all on ka (amortiseerunud) kattega teed. Lisaks käsitletakse erinevaid tolmuvaba katte viise ja nende kasutuvsõimalusi ning kohalike materjalide kasutusvõimalusi

KOOLITUSE KAVA

 

Tee remondilahenduse koostamine lähtudes tee tegelikust seisukorrast


Olemasoleva tee seisukorrauuringud võimaldamaks optimaalseid remondilahendusi ja olemasolevate materjalide maksimaalset taaskasutust


Amortiseerunud kattega tee seisukorra parandamine


Kruusateede remont ja tolmuvabade katete projekteerimine


Erinevate kergkatete kasutusvõimalused

 

Teadmiste testimine