Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine ★

Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega

240.00 

ehitusjuhid (töödejuhatajad, objektijuhid, projektijuhid jne.), ehitusfirmade juhid, arhitektid, ehitusjärelevalvega tegelevad spetsialistid ja teised huvitatud isikud raudbetooni meelde tuletamise eesmärgil

Koolitus annab 8,8 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

7,3 akad.t.