Maa-aluste tehnovõrkude (rajatiste) 3D kaardistamine tiheasustus piirkonnas

Maa-aluste tehnovõrkude (rajatiste) 3D kaardistamine tiheasustus piirkonnas

170.00 

Kategooria: