Ehitustoodete standardid ja vastavushindamine ★

Ehitustoodete standardid ja vastavushindamine ★

230.00 

Koolitusel osalejad õpivad ehitusstandardite põhiprintsiipe, toodete vastavuse hindamise protsesse, samuti põhilisi nõudeid ehitustoodetele vastavalt Euroopa ja Eesti õigusaktidele

Kategooria:

Koolituse kava

Standardimine
Standardiorganisatsioonid, standardite koostamise põhimõtted
Standardite liigid

Ehitustoodete standardid
Harmoneeritud standardid
Standardimise tehnilised komiteed

Ehitustoodete vastavushindamine
Toodete tüübikatsed
Tehase tootmisohje

Nõuded ehitustoodetele. Euroopa ja Eesti õigusaktid
Toimivusdeklaratsioon
CE-märgistus
Ehitustoodete tõendamissüsteemid. Sertifikaadid
Vastavushindamisasutused
Näited dokumentidest

ETA. Ehitustoote tehniline hinnang. Ehitustoote hindamisdokument
Järelevalve
Turujärelevalve
Ehitusjärelevalve

Informatsiooni hankimine veebist

Teadmiste testimine