BÜ7 Betoonpõrandad. Juhend 2023 ★

BÜ7 Betoonpõrandad. Juhend 2023 ★

260.00 

Käime põhjalikult läbi betoonpõrandate ehitusprotsessi kavandamisest kuni valmimiseni, võttes aluseks Eesti betooniühingu värskelt ilmunud juhendi BÜ7 „Betoonpõrandad 2023“ (2., täiendatud väljaanne)

Kuidas valida sobivad kvaliteedikriteeriumid lähteülesandes?
Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik, kvaliteedinõuete täitmise tõendamine

Kategooria:

Koolituse kava

Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik
Betoonpõrandate alustarindid
Sarrustusviisid
Betoonpõrandate vuugid
Betooni valik
Kattematerjalidest tulenevad nõuded

Betoon – kas teooria ja tänapäeva praktika on kooskõlas?
Betooni olulised omadused ning materjali käitumine betoonpõrandate ehitamisel

Betooni mahukahanemine
Betoonpõrandate pragunemine ja pragunemise kontroll
Betoonisegude muutumine ajas. Kuhu edasi?
Põrandabetooni niiskus ja betoonpõrandate kuivamine

Betoonpõrandate ehitamisjuhised
Tööde juhtimine ehitusplatsil, töövõtu alustav koosolek
Töömeetodid
Pinnasele toetuvad betoonpõrandad
Betoonpealevalud
Püstitatud kvaliteedinõuete tagamine

Betoonpõranda pindamisained

Betoonpõrandate hooldustööd kasutusperioodil

Teadmiste testimine