Raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindid. Renoveerimisvajadus, lahendused ja toimivus. Ehitustehnilised probleemid ja võimalused

Raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindid. Renoveerimisvajadus, lahendused ja toimivus. Ehitustehnilised probleemid ja võimalused

205.00