Vesi pinnases. Geotehnilised probleemid ★

Koolitusel osalejad õpivad veega seotud geotehnilisi protsesse nagu liivane pinnas, äkkvajumine, tihenemine, nõlvade stabiilsus, karst ja kallaste erosioon, survelised veed.

Geotehnika

260.00 

projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, järelevalve teostajad, ehituseksperdid ja kutsetunnistuste taotlejad

Koolitus annab 9,6 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

8,0 akad.t.