Vesi pinnases. Drenaažisüsteemid ★

Categories ,

Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil

Drenaaž

260.00 

projekteerijad, ehitajad, kui ka järelevalve teostajad. Kasuks tuleb ka arhitektidele, haljastusega tegelejatele, maastikukujundajatele, vee- ja kanalisatsiooniinseneridele

Koolitus annab 5,8 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

8,0 akad.t.