Teedevaldkonna järelevalve ning uued tehnoloogiad ★

Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teedevaldkonna (ehitus/hoole) omanikujärelevalve tegevust reguleerivaid dokumente ning uudistame, milliseid uusi tehnoloogilisi lahendusi on järelevalvel võimalik oma töös kasutada

Tee-ehitus

230.00 

ehitus- ja ehitustöödejuhid, ehitajad, projekteerijad, järelevalve, tellijad, ehitustööde tellijad, kaevamistöödega tegelevad ettevõtted

Koolitus annab 3,8 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt ESTELi kutse andmise korra lisa 3 valemi alu

5,3 akad.t.