Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud ★

Koolitusel käsitletakse seda, mis seisukorrauuringuid teedele teha ning kuidas tulemusi analüüsida, et leida optimaalseimat remondimetoodikat. Teema on eriti aktuaalne seoses kruusateede tolmuvaba katte alla viimise programmiga, kuid vaatluse all on ka (amortiseerunud) kattega teed. Lisaks käsitletakse erinevaid tolmuvaba katte viise ja nende kasutuvsõimalusi ning kohalike materjalide kasutusvõimalusi

Tee-ehitus

230.00 

ehitus- ja ehitustöödejuhid, ehitajad, projekteerijad, järelevalve, tellijad, ehitustööde tellijad, kaevamistöödega tegelevad ettevõtted

Koolitus annab 6,7 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt ESTELi kutse andmise korra lisa 3 valemi alusel

6,7 akad.t.