Talvised tee seisundinõuded ja korrashoid ★

Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame talihoolde tegevust reguleerivaid dokumente, tutvustame kasutatavaid süsteeme, äppe ja seadmeid/vahendeid ning toome näiteid praktikast

tee

230.00 

talihoolde eest vastutajad, teehooldusettevõtete projektijuhid ja teemeistrid, omanikujärelevalve teenust pakkuvad teedeinsenerid, spetsialistid

Koolitus annab 3,8 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt ESTELi kutse andmise korra lisa 3 valemi alusel

5,3 akad.t.