Sademeveevõrkude loomine. Modelleerimine ★

Categories ,

Sademeveevõrkude modelleerimine on oluline lisakompetents neile, kes igapäevaselt tegelevad välisvõrkude projekteerimisega või soovivad asula/linna tasemel rakendada mudelpõhist otsustusprotsessi. Antud veebikoolitus käsitleb sademeveevõrkude modelleerimise mõistet, selle komponente kui ka praktilisi näiteid mudeli loomiseks/rakendamiseks. Esmalt antakse ülevaade sademeveevõrkude modelleerimise olemusest slaidiesitlusena. Seejärel viiakse läbi praktiline demo tasuta tarkvara näitel (SWMM), kuidas üks lihtne sademeveevõrgu mudel koostatakse, mis on selle olulised komponendid (sh äravoolusüsteemi mõiste, sademete üldistus – enamlevinud viisid sademetest tingitud äravoolude arvestamiseks, sh EVS 846:2021 käsitlus, toru parameetrid, valgala mõiste, pumba parameetrid ja pumba seaded). Modelleerimise juures tuleb silmas pidada, et mudelite koostamiseks saadavad andmed võivad pärineda erinvatest allikast (sh projektdokumentatsioon, GISi süsteem, lisamõõdistused), mistõttu on oluline aru saada, millised on need tüüpvead, mida modelleerimise käigus järgida. Väga tihti aitab mudeli koostamine korrastada ka vee-ettevõtte olemasolevat andmestikku (varadega seotud omadusi/parameetreid, seadeid), kuna mudeli loomisega on neid ebamäärasusi lihtne kontrollida (sh torude vastukalded). Praktilise demo käigus vaadatakse ka erinevaid viise integreerida modelleerimine projekteerimise töövoolu (nt Autodesk Civil 3D kui projekteerimise tarkvara ja selles loodud sademeveevõrgumudeli ülekandmine Storm and Sanitary Analysis rakendusse, et teostada arvutuslik kontroll, sh uputuskohtade analüüs ja/või probleemid mahtuvusega/kalletega)

Sademeveevõrkud

220.00 

VK projekteerijad, vee-ettevõtted (veevõrgu operaatorid)

Koolitus annab 5,3 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

4,0 akad.t.