Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine ★

Categories ,

Viimasel ajal pööratakse järjest rohkem tähelepanu kliimamuutustele. Sellega seoses on vaja üle vaadata ja korrigeerida sademete jaotust ja hulkasid erinevates piirkondades. Tiheasustusaladel on suurenevaks probleemiks sademevee ärajuhtimine.
Koolituse käigus tuletame meelde vee liikumise põhitõdesid, liigvee reguleerimise traditsioonilisi võtted ja ajalugu. Vaatame läbi tänapäeval kasutatavaid sademeveesüsteemide tehnoloogiaid ja materjale ning uuemaid lahendusi ja võtteid pinnavee käitlemisel

Sademeveesüsteem

260.00 

projekteerijad, ehitajad, kui ka järelevalve teostajad. Kasuks tuleb ka arhitektidele, haljastusega tegelejatele, vee- ja kanalisatsiooniinseneridele

Koolitus annab 5,1 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

8,0 akad.t.