Maa-aluste rajatiste püsivus. Ankurdamine ★

Koolitus katab kõik tegevusalad, mis hõlmavad ankrute projekteerimist, paigaldamist ja järelevalvet

Ankurdamine

260.00 

tehniline järelevalve, ehitusinsenerid, peatöövõtjad ja järelevalve, paigaldajad ja töödejuhatajad, VK spetsialistid

Koolitus annab 9,6 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

8,0 akad.t.