Liginullenergiamaja kavandamine ★

Koolitusel keskendutakse ühe väikeelamu energiatõhusale kavandamisele, mis on kavandatud, valmis ehitatud ja mis on olnud aasta aega ekspluatatsioonis. Läbi praktilise näite selgitab lektor kuidas toimus liginullenergia hoone energiatõhus kavandamine, millised olid piirete ja tehnosüsteemide valikud ja mis oli hoone eeldatav energiatõhusus. Näidatakse koolitusel kavandatud hoone märgist ning võimalikke nõrku kohti, mis ei pruugi ehitusel realiseerude kõige paremini. Kus annaks energiatõhusust veel paremaks teha ning selgitakse ka ehitustehnoloogilisi valikuid.
Lisaks toob lektor kõrvale ka kasutusloastaadiumi märgise ning kõrvutab seda realiseerunud tarbimisega. Taustsüsteemina annab ta ka ülevaate sellest, kui palju erineb hoone reaalne kasutus nö. standardkasutusest ning kuhu paigutuks hoone energiatõhususklass tarbimise alusel.
Hoones on ka installeeritud 4,95 KW päikesepaneele ning loengus antakse ülevaade ka sellest kuidas oli paneelide arvutuslik eeldatud ja mõõdetud tootlikkus aastasel perioodil

Liginullenergia

230.00 

arhitektid ja projekteerijad, arenadajad, väikeleamute ehitajad, omanikujärelvalve insenärid

6 TP – EKVÜ kutsekomisjoni poolt

6,0 akad.t.