Kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimine ★

Categories ,

Koolituse osalejad õpivad hindama ventilatsioonisüsteemide renoveerimise vajadust, valima sobivad renoveerimisvõimalused, reguleerima ja mõõtma süsteeme ning planeerima ja hindama hoolduskulutusi ja ekspluatatsiooni, vältima projekteerimis- ja ehitusvead

ventilatsioon

240.00 

projekteerijad, ehitajad, omanikujärelevalvet- ja ehituse peatöövõttu teostavate firmade esindajad, ventilatsioonisüsteemide paigaldajad, korteriühistute esindajad, tehnilised kontsultandid jne

Koolitus annab 5 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

7,0 akad.t.