Kanalisatsiooni ja torustike kavandamine ning arvutamine ★

Koolituses seletatakse lahti käesolevas standardis esinevaid muudatusi võrreldes varasemate sama standardi versioonidega. Selgitatakse kanalisatsiooni uusi termineid ja määratlusi. Uudisena on standardis torude tähistamine. Projekteerijad peavad standardit hästi tundma, kuna neil on kohustus oma projektis kõiki standardi kõrvalekaldeid põhjendama ja kirjeldama.
Materjalid ja ehitustehnoloogiad uuenevad pidevalt, siis on käesolevas standardis täiendatud torustike ühendamisviise, kasutusiga, toestamist, isoleerimist, müra vähendamist jne
Samuti käsitletakse torustike arvutamise lähteandmete muutusi võrreldes varasemate andmetega.
Sademevee arvutusäravoolu arvutamine on käesolevas standardis oluliste muudatustega, mille kohta tehakse näidisarvutused
Käsitletakse drenaaži projekteerimise uusi põhimõtteid

Kanalisatsioon

Original price was: 460.00 €.Current price is: 380.00 €.

nende standardite tundmine on vajalik kõigile, kes puutuvad kokku kommunikatsioonide projekteerimise, ehitamise, hoolduse või järelevalvega. Loengus osalejalt eeldatakse veevarustus- ja kanalisatsioonialast tehnilist ettevalmistust ja kanalisatsiooni puudutava seadusandluse tundmist

Koolitus annab 8,6 TP!
Hinnatud Äri-info OÜ poolt EELi kutse andmise korra lisa 7 valemi alusel

10,7 akad.t.